આ છે દુનિયા ની પેહલી એવી મહિલા જેને જન્મ થી જ છે બે યો@ની, એક સાથે બે પુરુષ મજા માણી શકે છે..

આ છે દુનિયા ની પેહલી એવી મહિલા જેને જન્મ થી જ છે બે યો@ની, એક સાથે બે પુરુષ મજા માણી શકે છે..

તબીબી વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં સંભવત આ પહેલો કિસ્સો હશે જ્યારે કોઈ છોકરીને બે પ્રાઇવેટ પાર્ટ અને બે ગર્ભાશય સાથે જન્મ થાય. અત્યાર સુધી આવું ક્યારેય બન્યું નથી તબીબ વૈજ્ઞાનિકો નું માનવું છે કે આ એક ચમત્કાર છે.

હકીકતમાં, પેન્સિલ્વેનીયામાં રહેતી 20 વર્ષીય પેગી ડીએંજેલોને ગ-ર્ભા’શયની વિશેષ સમસ્યા છે. તેણી સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત બે પ્રાઇવેટ પાર્ટ સાથે જન્મે છે અને તેથી બે ગર્ભાશય છે.

પેગીને આ વિચિત્ર શા’રી’રિ’ક સમસ્યા વિશે જાણ થઈ, જ્યારે, 18 વર્ષની ઉંમરે, તે અનિયમિત અને ડબલ પી’રિ’ય’ડ્સની સમસ્યાને કારણે પ્રથમ વખત સ્ત્રીરોગચિકિત્સક પાસે ગઈ. પેગીને કેટલીકવાર દર બે અઠવાડિયામાં એકવાર અવધિમાંથી પસાર થવું પડે છે.

પેગી એક એહવાલ માં જણાવ્યું હતું કે મારે બે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોવાથી તે એક સાથે બે પુરુષ ને ખુશ કરી શકે છે કે નહિ તેની જાણ હજુ મને નથી જયારે હું આ વાત નો અનુભવ કરીશ ત્યારે જ મને ખબર પડશે.

પેગી પોતાની સમસ્યા ની તાપસ માટે સ્ત્રીરોગચિકિત્સક પાસે ગઈ હતી ત્યારે પેગીની તપાસ કરતી વખતે ડોકટરોએ તેને તેની માતા કેરોલ ને બોલાવવા કહ્યું, જેથી ડોક્ટર દ્વારા તેની માતાને તેની પુત્રીની સમસ્યા વિશે જાણ કરી શકાય.

પેગી એ જણાવ્યું કે તે બે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોવા થી તેને બે વાર પિરિયડ થાય છે અને બંને નો સમય ગાળો અલગ અલગ હોવાથી તેને બે વાર દુ’ખા’વાનો સામનો કરવો પડે છે.

malavika shet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *