જો એકવાર માણશો આ જગ્યા પર સમાગમની મજા, તો વારંવાર થશે મન

જો એકવાર માણશો આ જગ્યા પર સમાગમની મજા, તો વારંવાર થશે મન

સે-કસની મજા માણવા માટે તેની જગ્યા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. જો કે બેડરૂમમાં સે*ક્સ તો બધા કરતા હોય છે પણ શું તમે ક્યારે બાથરૂમમાં સે*ક્સની મજા લેવાનો ટ્રાય કર્યો છે. જો ના તો એકવાર જરૂર બાથરૂમમાં ટ્રાય કરજો. જેનાથી તમે ખૂબ જ આનંદ અનુભવશો. એમાં પણ જો તમે બાથરૂમમાં આ સ્ટાઇલથી સે*ક્સ માણશો તો તેની મજા કંઇક અલગ જ આવશે.

સરપ્રાઈઝ સે*ક્સ : બાથરૂમમાં સે*ક્સ માણવાની મજા ત્યારે જ આવશે કે, જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરને કંઇક સરપ્રાઈઝ આપશો. આ માટે તમે બાથરૂમમાં અનેક જાતની પૂર્વ તૈયારી કરી લો અને પાર્ટનરને કોઇ પણ બહાનું કાઢીને અંદર લઈ આવો, આમ જે શરૂઆત થશે તે ખૂબ જ મજેદાર હશે.

શાવરના નીચે સે*ક્સ : તમારી પાર્ટનરને બાથરૂમમાં લઈ ગયા પછી તમે પહેલા ફોર પ્લે કરો અને પછી શાવરમાંથી આવતા પાણીમાં ખૂબ જ મસ્તી કરો, ત્યારબાદ ધીરે-ધીરે કપડા ઉતારો અને પછી સે*ક્સની મજા માણો

ડોગી સ્ટાઈલ : શાવરની નીચે સે*ક્સમાં સૌથી સારી સ્ટાઈલ ડોગી સ્ટાઈલ જ રહે છે. આ સ્ટાઇલમાં સે*ક્સ કરવાથી તમને કંઇક અનેરો આનંદ જ મળશે.

ટબમાં સે*ક્સ : તમે ટબની અંદર સૂઈ જાવ, અને તમારા ઉપર તમારા પાર્ટનરે ઊંઘાડી દો. અને સે*ક્સની મજા માણો

મસ્તી ચાલુ રાખો : બાથરૂમમાં સે*ક્સના સમયે મસ્તી ચાલુ રાખો. જો હેંડ શાવર હોય તો તેનાથી પાર્ટનરના ખાસ અંગ પર પાણી જરૂર નાખો જેથી તે વધારે ઉત્તેજીત થશે

malavika shet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *